Jungpereg Club

Jungpereg club je určený všetkým milovníkom vína a vinnej kultúry, ale aj tým, ktorý sa nimi chcú stať. Členstvom v klube máte jedinečnú možnosť, degustovať širokú ponuku vín jednotlivých slovenských, ale aj svetových vinárstiev. Jungpereg club Vám prináša možnosť preniknúť do umenia degustácie vína a gastronomického snúbenia chutí s vínom. Jungpereg club usporadúva každý mesiac niekoľko riadených degustácii, ktoré sú vedené odborníkmi z radov výrobcov, alebo dodávateľov vína a k degustácii býva predložených 8- 15 vín.

Výhody členstva

Akcie sú plánované dopredu s mesačným predstihom a vstup majú prednostne členovia klubu. Až potom sú k dispozícii ponúknuté zostávajúce voľné miesta. Klub vznikol zo zámerom zviditeľniť a podporiť vinárske tradície, ktoré sú spojením umu vinára a lásky k tomu, čo človek robí. Snažíme sa, aby náš klub nebol len bezduchou vinárňou, ale hlavne malým kultúrnym centrom, vhodným na usporiadanie prednášok, súkromných osláv a stretávanie sa ľudí s rovnakými záľubami v príjemnom prostredí.

Privátne kóje

Vo vinnej pivnici ponúkame privátne vínne boxy na uskladnenie vlastného vína. Za ročný členský poplatok si tu môžete prenajať svoju kóju uzamykateľnú štýlovou mrežou. Máte tak možnosť založiť si vlastnú vináreň v ideálnych skladovacích podmienkach. Verte nám, že pozvanie priateľov alebo obchodných partnerov na degustáciu vína zo svojej kóje ma nezameniteľné čaro pre všetkých zúčastnených. Ako bonus majiteľom prenajatých kójí poskytneme 1x ročne zľavu 50% na prenájom celej pivnice. Informujte sa u nás o možnostiach prenájmu a výberu vín.